“JMN Answers un punto de encuentro entre profesionales .”
La Veu d'ÀfricaÀfrica TVSDRCA CIDEM GENCAT Fundació Consell de la Informació de Catalunya